VELKOMMEN!

Her vil jeg kort fortælle om mig selv, redegøre for min bevæggrund til at lave hjemmesider samt den teknik, der er brugt til at producere dem.

 

 

PERSONEN

Mit navn er Peter Kylling. Der er jo mange i landet, der har fuglenavne - tænk bare på Falk, Høg, Lærke, Ravn, Svane, Stork og Trane - men de er normalt stavede på lidt andre måder. Men Kylling-navnets stavemåde og oprindelse er altså lige ud ad landevejen, idet jeg kan føre det tilbage til 1600-tallet, hvor en tysk bonde slog sig ned her i landet. På det tidspunkt var det normalt, at man tog sit slægtsnavn efter den beskæftigelse, man havde, f.eks. bager, hattemager, smed eller skriver, og min forfader var altså kyllingefarmer. Han hed forresten også Peder til fornavn. I vore dage er der 137 personer (optalt i 1998), der hedder Kylling, så specielt sjældne kan man ikke påstå, at vi er.

Jeg blev født i Bagsværd nord for København i 1947, men har levet størstedelen af mit hidtidige liv i selve hovedstaden. Nu residerer jeg i Ishøj syd for København, hvor jeg ejer et rødstensrækkehus sammen med kreditforeningen. I 2002 blev jeg førtidspensionist, og det betyder, at jeg har tid til at dyrke min største hobby - Carl Barks.


1953 - ak ja!

 

FORHISTORIEN

I januar 2002 købte jeg det site, som du nu sidder og har glæde af. Det var sådan set kun meningen, at jeg ville skrive en smule om Carl Barks, da hans fortællinger har fulgt mig gennem hele min opvækst, og jeg mente, at der kunne være interesse for at lære manden og hans verden bedre at kende ude på nettet. Og det var der!

Tilsyneladende udfylder sitet et ønske fra publikum, og jeg har stor fornøjelse af at delagtiggøre læserne i min viden. Det er vist ret enestående, at så mange oplysninger om Barks er samlet på ét sted, idet hele hans professionelle liv bliver grundigt behandlet 'hen ad vejen'. Så skønt der allerede på nuværende tidspunkt er et stort antal sider på sitet, vil tallet vokse støt fremover, idet jeg bestemt ikke regner med at løbe tør for stof foreløbig. Det skal lige understreges, at jeg håndterer sitet helt alene, hvorfor jeg selvfølgelig også - både juridisk og etisk - er eneansvarlig for dets indhold.

 

MÅLSÆTNINGEN

Det er mit erklærede mål at lave verdens største - og eneste - Carl Barks-site, der omtaler alle aspekter af hans professionelle virke. Denne opgave kommer selvfølgelig til at tage lang tid, men grunden er da lagt ...
Målsætningen for opbygningen og indholdet af alle siderne er ganske klar, og den bliver kun nødigt fraveget. Her er nogle af hovedpunkterne i tilfældig orden:

Sammenhængende. Siderne skal i videst muligt omfang 'lægge over' til de andre sider, så man bliver ført videre hele tiden.
Kort. Læseren skal ikke sovses ind i alenlange betragtninger, for så bliver det for let at hoppe videre til noget andet.
Nutidigt. Siderne skrives på klart dansk med et minimum af fremmedord og absolut uden dagens mode-slangord.
Nøgternt. Ikke noget med højtråbende reklamesprog. Det kan jo slet ikke bruges til noget fornuftigt alligevel.
Neutralt. Siderne er - næsten overalt - holdt i et objektivt sprog. Min personlige mening vil alligevel ikke interessere ret mange.
Positivt. Siderne skal være prægede af en positiv ånd, så de ikke bliver tunge at læse. Letlæselighed er en nødvendighed.
Ensartet. Alle siderne skal have det samme, letkendelige standardudseende. Ingen tomme og trættende gimmicks.
Konkret. Alle oplysninger er så korrekte, som jeg kan gøre dem. Jeg skriver ikke mere, end jeg kan være ved.

 

TEKNIKKEN

Teknisk er jeg en ren novice på computere (jeg er jo ikke ligefrem vokset op med computerteknikken), så alt, hvad du kan se på siderne, er fabrikeret med amatørens udødelige entusiasme, og jeg benytter mig udelukkende af de hjælpemidler min computer er født med, plus hvad jeg kan finde af grafik på nettet. Jeg er i langt højere grad interesseret i at formidle viden, end i at den fremstår med et professionelt tilsnit, så derfor vil du næppe nogensinde se sitet i en version, der rent layoutmæssigt vil kunne konkurrerere med andre tilsvarende.

Jeg skriver siderne i min computers indbyggede Microsoft FrontPage Express, der er en skrabet udgave af de komplette FrontPage-programmer, og det betyder, at jeg ikke kan opbygge siderne præcis, som jeg ønsker. Men resultatet er forhåbentlig rimeligt. Jeg er fuldt på det rene med, at jeg kan opnå et både pænere og mere poleret resultat, hvis jeg sætter mig ind i brugen af HTML, CSS, Javascript og hvad det alt sammen hedder, men - indtil videre - vil jeg hellere producere som hidtil.
For teknisk interesserede: Siderne er fremstillede til Windows Internet Explorer i
SKÆRMSTØRRELSEN 1024x768, hvilket betyder, at hvis du benytter Netscape Communicator eller f.eks. 800x600, vil din skærm vise siderne og deres layout på en uheldig måde. Beklager!

De billeder og illustrationer, der er lagt ud på sitet, er dels hentede fra nettet på offentligt tilgængelige steder, og dels optagede med mit Kodak digitalkamera. Antallet af fotos fra sidstnævnte svarer til godt 90% af samtlige billeder, og der kommer hele tiden flere til.

Da jeg søgte efter en gæstebog, havde jeg nogle krav, der skulle opfyldes, men desværre viste det sig hurtigt, at jeg blev nødt til at slække på kravene. I firmaet Smartgb.com fandt jeg dog et rimeligt kompromis, hvor man til en vis grad kan designe siden, og så er den behageligt fri for bannere. Samtidig er den også både overskuelig og driftssikker.

Min netudbyder, der hedder Wannafind.dk, har også forsynet mig med både email-adresse og en omfattende statistik med tæller, som jeg har megen glæde af. Her kan jeg løbende se, hvor mange læsere sitet har, hvor de kommer fra, og hvad de kikker på (og nok så vigtigt: hvad de ikke kikker på), så jeg hele tiden har mulighed for at ændre og ajourføre siderne.

Søgemaskinen kommer fra firmaet Freefind.com, og den tilbyder læserne en nem måde at finde al slags information på mine sider. Den giver mig også en løbende statistik over læsernes spørgsmål, hvilket er værdifuld information i min konstante stræben efter at gøre hjemmesiden bedre.

 

JURIDIKEN

Alt materiale på sitet cbarks.dk er copyrighted og under alle omstændigheder underlagt Loven om Ophavsret, men siderne må gerne gengives - helt eller i uddrag - til officielt og professionelt brug efter indhentning af udtrykkelig tilladelse.

Til privat brug er der dog ingen forbehold mod kopiering og udprintning (bortset fra normale etiske regler). Derfor er alle siderne som en hjælp påført både den komplette URL-adresse samt datoen for seneste opdatering.

 

 

http://www.cbarks.dk/redaktoeren.htm   Dato 28-06-2003